اتاق فکر

حقوق کودک و فقر کودک در اولین نشست از سلسله جلسات ژورنال کلاب دارالاکرام بررسی شد

اتاقِ فکرِ موسسه‌ی دارالاکرام در راستای تحققِ شعار دانایی برای رهایی از فقر و نابرابری، اولین جلسه‌ی ژورنال کلاب را […]