وعده داده بودیم اولین پادکست رادیو هسته سخت را با همکاری مرکز مداد و باشگاه اندیشه تهیه و در اولین سه شنبه این ماه، یعنی هشتم اردیبهشت منتشر کنیم. نام اولین پادکست رادیو هسته سخت “ستم کِشی” می باشد.

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد؛ شکافتن هسته سخت درون و آزاد شدن خود حقیقی که زندانی یا به دست فراموشی سپرده شده است، برای رسیدن به دنیایی سرشار از قدرت، بی نیازی و رضایتمندی. هر دانش آموز در این کارگاه دنیای منحصر به فرد و نابی را تجربه می کند که تنها مختص خود اوست.

این کارگاه ها دو قانون مهم دارد: اول این که، هیچ شرکت کننده ای برای سکوت کردن یا صحبت کردن و مشارکت در بحث اجباری ندارد. و دوم این که، شرکت کننده ها در طول جلسه جای خود را با یکدیگر عوض می کنند تا زاویه دیدشان ثابت نماند و تغییر کند.

همان طور که در این پادکست خواهید شنید، مربی در این کارگاه از شرکت کنندگان می خواهد یک مصداق از ظلم را به نمایش درآورند و یکی از دانش آموزان شرکت کننده مصداق ظلم را «نداشتن حق تحصیل» بیان می کند.

اولین قسمت پادکست رادیو هسته سخت

 

مطالب مرتبط

شانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت اول؛

شانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “آرزو” می‌پردازد. آرزو واقعا چیست؟ آیا همان چیزهایی که در زندگی به دنبالش […]

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]