جایزه سالانه

فراخوان چهارمین جایزه سالانه الفبای فردا

موسسه خیریه دارالاکرام و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (ویژه روز جهانی کودک) موسسه خیریه دارالاکرام، طی دو دهه گذشته، […]

آموزش و سلامت روان – گزارش نشست

آموزش و سلامت روان عنوان نخستین پیش‌رویدادِ چهارمین جایزه سالانه الفبای فرداست که همزمان با روز بهزیستی و تامین اجتماعی […]

معنویت، آموزش و سلامتِ روانِ کودک – گزارش نشست

(دومین پیش‌نشست چهارمین جایزه سالانه الفبای فردا) | دیدن ویدئو دکتر محمدحسن ضیایی‌فر این جلسه پیرامون معنویت، سلامت روان و […]

معنویت، آموزش و سلامتِ روانِ کودک – فراخوان نشست

به نام خداوند مهر و کرامت دومین پیش‌نشستِ چهارمین جایزه سالانه‌یِ الفبای فردا موسسه خیریه دارالاکرام/خانه کرامت، حامی آموزشِ کودکان […]

آموزش و سلامت روان – فراخوان نشست

موسسه خیریه دارالاکرام، حامی آموزش کودکان و نوجوانان در معرض خطر ترک تحصیل، با همراهی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشستی پیرامون آموزش و سلامت روان کودکان و نوجوانان با عنوان «آموزش و سلامت روان» برگزار می‌کند.

فراخوان سومین جایزه سالانه الفبای فردا

موسسه خیریه دارالاکرام و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (ویژه روز جهانی کودک) موسسه خیریه دارالاکرام، طی دو دهه گذشته، […]