خیر و خرد

گزارش سیزدهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

سیزدهمین نشست خیر و خرد برگزار شد سیزدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «حال و آینده‌ی خیرخواهی‌های موثر آموزشی […]

فراخوان سیزدهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: سیزدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «حال و آینده‌ی مسائل اجتماعی ایران […]

گزارش دوازدهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

دارالاکرام دوازدهمین نشست خیر و خرد را برگزار کرد موسسه خیریه و عام‌المنفعه دارالاکرام که حامی آموزش بیش از ۷ […]

فراخوان دوازدهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: دوازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «حال و آینده‌ی مسائل اجتماعی ایران […]

گزارش یازدهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

یازدهمین نشست خیر و خرد برگزار شد یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه و […]

فراخوان یازدهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع «تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه و […]