خیر و خرد

گزارش ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” راه و روش خردورزی در امر خیر در […]

فراخوان ششمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با […]

گزارش پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” شفافیت در سازمان های مردم نهاد”، روز سه […]

فراخوان پنجمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با […]

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

مشروح گزارش نشست چهارم خیر و خرد موسسه دارالاکرام چهارمین نشست خیر و خرد از سری نشست های خیر و […]

فراخوان چهارمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: نشست چهارم از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع […]