خیر و خرد

گزارش هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هشتمین نشست خیر و خرد برگزار شد عصر سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، هشتمین نشست از سلسله نشست های […]

فراخوان هشتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: هشتمین نشست خیر و خرد با موضوع «مناسبات اداری دولت و خیریه ها» […]

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هفتمین نشست خیر و خرد برگزار شد هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع «آسیب شناسی […]

فراخوان هفتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: هفتمین نشست خیر و خرد با موضوع «آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی […]

گزارش ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

ششمین نشست خیر و خرد برگزار شد ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” راه […]

فراخوان ششمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: ششمین نشست خیر و خرد با موضوع «راه و روش خردورزی در امر […]