خیر و خرد

گزارش سومین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

برگزاری سومین نشست خیر و خرد با موضوع “دانش آموزان و کرونا؛ چالش ها و فرصت ها” سخنران: دکتر علی […]

فراخوان سومین نشست خیر وخرد

سومین جلسه از سلسله نشست های خیر و خرد به همت موسسه خیریه دارالاکرام و همکاری نشر نی، اول مهرماه […]

نشست های خیر و خرد؛ گامی موثر در انجام خیر خردمندانه

سلسله نشست های خیر و خرد با همت موسسه خیریه دارالاکرام و همکاری نشر نی و به منظور توسعه ادبیات […]

سلسله نشست های خیر و خرد؛ نقشه راه امور خیریه

یافتن راهکاری خردمندانه برای کار خیر موسسه دارالاکرام تاکنون موفق شده است دو نشست از سلسله نشست های خیر و […]

گزارش دومین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

دومین نشست از جلسات خیر و خرد با عنوان رونمایی از کتاب دیگر دوستی موثر در روز دوشنه دوم دی […]

فراخوان دومین نشست خیر و خرد

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند:هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی دوسویه […]