خیر و خرد

گزارش اولین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

نشست اول، محور اول: بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»برگزار کنندگان: موسسه دارالاکرام و نشرنیسخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر […]

فراخوان اولین نشست خیر و خرد

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند… هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی […]