رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

کارگاه دهم به ساختار شکنی قالب های ذهنی و کلیشه ای می پردازد و با موضوع سکوت سعی دارد به اهمیت و نقش آن در روابط بین فردی تاکید کند.

در این جلسه به این موضوع پرداخته می شود که حرف زدن تنها راه برای انتقال پیام نیست و سکوت می تواند آن قدر عمیق باشد که هزاران معنی در دل خود جای بدهد.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=2923

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]