رادیو هسته سخت

سومین پادکست رادیو هسته‌ سخت “تنهایی”

چراغی در دور دست بسیار دور و کوچک اما نه آنقدر دور که بتوان گفت نیست هست می‌خواهی خودت را […]

دومین پادکست رادیو هسته‌ سخت “پژواک درون”

طبق روالی که پیش از این نیز اعلام کرده بودیم اولین سه شنبه هرماه، پادکست جدیدی از رادیو هسته سخت […]

اولین پادکست رادیو هسته سخت “ستم کِشی”

وعده داده بودیم اولین پادکست رادیو هسته سخت را با همکاری مرکز مداد و باشگاه اندیشه تهیه و در اولین […]

رادیو هسته سخت انعکاس صدای کارگاه های هنرمند درون

مقاله حاضر گزارشی است از کارگاههای هنرمند درون که حاصل همکاری نزدیک مرکز مداد (مرکز دراماتورژی ایرانی دوبال ) با […]