🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹در کارگاه ششم، مربی همراه با دانش آموزان دارالاکرام درباره فقدان به معنای از دست دادن و نداشتن، و مصادیق آن در زندگی روزمره به بحث و تبادل نظر می پردازند. آنها با مثال هایی مانند از دست دادن یک عزیز، از دست دادن سلامتی یا گم کردن یک وسیله شخصی، درباره موضوع فقدان و احساسی که فرد پس از آن تجربه می کند، گفت و گو می کنند. 

🔹  در آخر این نتیجه به دست می آید که هنگام از دست دادن یک عزیز باید به خودمان فرصت انکار، خشم، غصه و عزاداری، و حتی افسردگی را بدهیم تا از این مرحله عبور کرده و به مرحله پذیرش و تسلیم محض برسیم. و درست در همین مرحله است که آگاهی در درون ما بیدار می شود.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید:

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=2796

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]