X

تا کنون به همت 2712 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹در کارگاه ششم، مربی همراه با دانش آموزان دارالاکرام درباره فقدان به معنای از دست دادن و نداشتن، و مصادیق آن در زندگی روزمره به بحث و تبادل نظر می پردازند. آنها با مثال هایی مانند از دست دادن یک عزیز، از دست دادن سلامتی یا گم کردن یک وسیله شخصی، درباره موضوع فقدان و احساسی که فرد پس از آن تجربه می کند، گفت و گو می کنند. 

🔹  در آخر این نتیجه به دست می آید که هنگام از دست دادن یک عزیز باید به خودمان فرصت انکار، خشم، غصه و عزاداری، و حتی افسردگی را بدهیم تا از این مرحله عبور کرده و به مرحله پذیرش و تسلیم محض برسیم. و درست در همین مرحله است که آگاهی در درون ما بیدار می شود.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید:

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

مطالب مرتبط

ششمین پادکست رادیو هسته سخت: “فقدان”

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی […]

تحلیل زیبای شهربانو، دانش آموز شعبه مشهد درباره “ترس” موضوع پنجمین پادکست رادیو هسته سخت

پادکست های رادیو هسته سخت اولین سه شنبه هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می شوند.  هر پادکست به […]

پنجمین پادکست رادیو هسته سخت: “ترس”

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده […]