🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹در کارگاه ششم، مربی همراه با دانش آموزان دارالاکرام درباره فقدان به معنای از دست دادن و نداشتن، و مصادیق آن در زندگی روزمره به بحث و تبادل نظر می پردازند. آنها با مثال هایی مانند از دست دادن یک عزیز، از دست دادن سلامتی یا گم کردن یک وسیله شخصی، درباره موضوع فقدان و احساسی که فرد پس از آن تجربه می کند، گفت و گو می کنند. 

🔹  در آخر این نتیجه به دست می آید که هنگام از دست دادن یک عزیز باید به خودمان فرصت انکار، خشم، غصه و عزاداری، و حتی افسردگی را بدهیم تا از این مرحله عبور کرده و به مرحله پذیرش و تسلیم محض برسیم. و درست در همین مرحله است که آگاهی در درون ما بیدار می شود.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید:

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

مطالب مرتبط

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]

سیزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “ستم‌کشی، قسمت دوم”

🔹 سیزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “ستم‌کشی” می‌پردازد.  در این اپیزود درباره‌ی فرهنگ ستم‌کشی و زورگویی می‌شنویم که […]

دوازدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بیم و امید آموختن”

🔹 دوازدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بیم و امید آموختن” می‌پردازد. در این اپیزود مربیان و تسهیلگران از […]