مجله حقوق کودک

خشونت علیه کودکان و زنان

اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟ این روزها که ویروس کرونا اذهان […]

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

کودکی، تکرارناپذیر است

 دلایل توقف جمع‌آوری کودکان کار: وجود بیش از هفت هزار کودک کار در تهران معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با […]

لذت تکنولوژی یا لذت مطالعه کتاب

تولید محتوای فرهنگی ویژه کودک و نوجوان با طرح مجازی پیک امید مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران از […]

پدیده کودک کار؛ چرا و چگونه؟!

فعالیت ۷ تشکل مدنی در جنوب تهران برای حمایت از نوجوانان  و سایر افراد در معرض آسیب تقی رستم‌وندی (معاون […]