مجله حقوق کودک شماره سه

بوسه به جای خشم

استمرار کشتار کودکان در درگیری‌های مسلحانه سوریه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از ابتدای سال جاری […]

ژاپن و مدارس اخلاق گرا

نگاهی به نظام آموزش و تربیت کودکان در ژاپن رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در یادداشت ارسالی خود، […]

خانه من، سقف آسمان است

آئین‌نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی شماره: .۲۲۷۱۷ ت ۳۲۳۸۶ هـ تاریخ: ۱۳۸۴.۰۵.۰۴- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیأت وزیران در جلسه […]

سکوتم از رضایت نیست

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک راجع به آئین شکایتقطعنامه شماره ۱۳۸/۶۶ مجمع عمومی مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ دولت‌های طرف این […]

کنترل آسیب های اجتماعی

طرح تقسیم کار ملی، برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (ویرایش نهایی – مصوب جلسه ۸۶ مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ شورای اجتماعی […]

قصه مهاجرت

مرگ یا مفقودی روزانه یک کودک مهاجر در سراسر جهان بنا به گزارش جدید سازمان ملل متحد، حدود ۱۶۰۰ کودک […]