رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد و روایت‌کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹در کارگاه نهم، مربی با طرح سوالات متعدد، شرایط تجربه کردن یا بیان تجربه های قبلی را برای دانش آموزان دارالاکرام فراهم می‌کند. وی برای این کار از بازی با کلمات شروع می‌کند تا جایی که دانش‌آموزان شرکت‌کننده ولو به طور خیالی، به بیان یک خاطره یا تجربه از آن موضوع می‌پردازند و از این کار لذت می‌برند.

🔹دانش‌آموزان در این کارگاه به ارزش تجربه پی می‌برند و این که تجربه به بخشی از زندگی تبدیل می‌شود که هم می‌تواند به دیگران منتقل شود هم آینده پربارتر و پرثمرتری را برای آنها رقم بزند.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=2887

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]