رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد و روایت‌کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹در کارگاه نهم، مربی با طرح سوالات متعدد، شرایط تجربه کردن یا بیان تجربه های قبلی را برای دانش آموزان دارالاکرام فراهم می‌کند. وی برای این کار از بازی با کلمات شروع می‌کند تا جایی که دانش‌آموزان شرکت‌کننده ولو به طور خیالی، به بیان یک خاطره یا تجربه از آن موضوع می‌پردازند و از این کار لذت می‌برند.

🔹دانش‌آموزان در این کارگاه به ارزش تجربه پی می‌برند و این که تجربه به بخشی از زندگی تبدیل می‌شود که هم می‌تواند به دیگران منتقل شود هم آینده پربارتر و پرثمرتری را برای آنها رقم بزند.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

مطالب مرتبط

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]

سیزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “ستم‌کشی، قسمت دوم”

🔹 سیزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “ستم‌کشی” می‌پردازد.  در این اپیزود درباره‌ی فرهنگ ستم‌کشی و زورگویی می‌شنویم که […]