اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی داشته باشیم؛ زمانی که در یک رابطه دوستانه می‌توانیم زیستی انسانی را به هم بچشانیم، چرا آن را از هم دریغ می‌کنیم؟!

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد. قسمت هجدهم، تلاش می‌کند با بازخوانی دو رویداد متفاوت از دو کارگاه هنرمند درون در رباط کریم و خاور شهر، به تجربه و تعریف بچه‌ها از مقایسه نزدیک شود.

این‌ها همه، مگر از مسیری به جز هم‌دلی گذر می‌کنند؟!

🔹 رادیو هسته‌ی سخت روایت‌کننده‌ی خویشتن حقیقی انسان‌هاست. رسیدن به این خویشتن مثل شکافتن هسته‌ی سخت است. هر کس در درون خود یک هنرمند دارد که باید آن را آزاد کند، هنرمندی که درون هسته‌ی سخت زندانی شده است.

در این قسمت از چیزی سخن خواهیم گفت که فراتر از هم‌دلی به معنای آشنای آن است. برای رسیدن به هم‌دلی به دنبال یکی کردن دل‌ها باید بود. اتحادی از جنس گستردگی دل‌ها. دل‌های بزرگ به هم نزدیک‌ترند و هم‌دل‌تر!

🔹 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

پادکست‌های “هسته‌ی سخت” اولین سه‌شنبه‌ی هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می‌شوند.

هر پادکست به موضوعی خاص اختصاص دارد.

پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” در همه‌ی پادگیرها در دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=3355

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]