چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟
مقایسه چیز بدی است؟
می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟
مقایسه خوب هم داریم؟
مقایسه عامل رشد و پیشرفت در زندگی ماست؟

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد. قسمت هجدهم، تلاش می‌کند با بازخوانی دو رویداد متفاوت از دو کارگاه هنرمند درون در رباط کریم و خاور شهر، به تجربه و تعریف بچه‌ها از مقایسه نزدیک شود.

🔹 رادیو هسته‌ی سخت روایت‌کننده‌ی خویشتن حقیقی انسان‌هاست. رسیدن به این خویشتن مثل شکافتن هسته‌ی سخت است. هر کس در درون خود یک هنرمند دارد که باید آن را آزاد کند، هنرمندی که درون هسته‌ی سخت زندانی شده است.

🔹 آینه، خودمان را به ما نشان می‌دهد. آدم‌هایی که ما خودمان را با آن‌ها مقایسه می‌کنیم، آینه‌هایی هستند برای دیدن خودمان؛ برای پیدا کردن چیزهایی از خودمان در آن‌ها؛ چیزهایی از ما که در آن‌ها منعکس شده است.

🔹 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

پادکست‌های “هسته‌ی سخت” اولین سه‌شنبه‌ی هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می‌شوند.

هر پادکست به موضوعی خاص اختصاص دارد.

پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” در همه‌ی پادگیرها در دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=3314

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]