🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است. رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

🔹 موضوع هشتمین کارگاه هنرمند درون، تلنگری است تا دانش آموزان دارالاکرام با همه ابعاد زندگی خود، با فکر و اندیشه مواجه شده و بیاموزند که مجبور به پذیرش شرایط موجود و تن دادن به انتخاب های ناخواسته نیستند.

🔹 در این کارگاه، شرکت کنندگان تشویق می شوند تا به خودِ فراموش شده شان بازگردند و بدور از هرگونه مانع ذهنی اعم از خجالت و رودربایستی، یا پذیرش شرایط تحمیل شده، درباره زندگی و جایگاه فعلی و آینده خود تصمیم بگیرند.

🔹 دانش آموزان در این کارگاه می آموزند که اگر هنگام انتخاب های مهم زندگی، با خودشان صادق و روراست نبوده و از خود شناختی نداشته باشند، به طور حتم، به انتخاب های اشتباه دست خواهند زد.

🔹پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست های جذاب و شنیدنی به سایت الفبای فردا سری بزنید:

https://alefbayefarda.ir/رادیو-هسته-سخت/

👈 پادکست های رادیو هسته سخت در همه پادگیر ها در دسترس است.

مطالب مرتبط

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]

سیزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “ستم‌کشی، قسمت دوم”

🔹 سیزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “ستم‌کشی” می‌پردازد.  در این اپیزود درباره‌ی فرهنگ ستم‌کشی و زورگویی می‌شنویم که […]