آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟
آیا می‌شود گفت که امید خوب است اما آرزو نه؟!

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد. این قسمت در ادامه قسمت شانزدهم، تلاش می‌کند با واکاوی نگاه تسهیل‌گران کارگاه‌ها به آرزو در زندگی خودشان تفاوت‌های میان آرزو، هدف و امید را بشکافد.

🔹 رادیو هسته‌ی سخت روایت‌کننده‌ی خویشتن حقیقی انسان‌هاست. رسیدن به این خویشتن مثل شکافتن هسته‌ی سخت است. هر کس در درون خود یک هنرمند دارد که باید آن را آزاد کند، هنرمندی که درون هسته‌ی سخت زندانی شده است.

🔹قناعت می‌تواند راه‌حلی برای آزوهای دور و دراز و خیال‌بافی‌های ما باشد؟ قناعت همیشه خوب است؟ قناعت منفی چیست؟ زندگی به ما چه می‌آموزد؟ آیا جستجوی دائمی و به دنبال آرزوها رفتن، زندگی حقیقی است یا این فریبی است که می‌خوریم؟ حقیقت آرزو چیست؟

🔹 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” کاریست مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

پادکست‌های “هسته‌ی سخت” اولین سه‌شنبه‌ی هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می‌شوند.

هر پادکست به موضوعی خاص اختصاص دارد.

پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” در همه‌ی پادگیرها در دسترس است.

مطالب مرتبط

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]

شانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت اول“

شانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “آرزو” می‌پردازد. آرزو واقعا چیست؟ آیا همان چیزهایی که در زندگی به دنبالش […]

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]