X

تا کنون به همت 2712 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

بسیاری از ترس های ما نشات گرفته از وهم و خیالات ما هستند و هرگز اتفاقاتی که سبب ترس ما می شوند در زندگی ما رخ نخواهند داد. اما ترس هایی که منجر می شوند ما از خطری خودمان را نجات دهیم یا برای موفقیتی تلاش کنیم همان ترس عاقلانه ای است که در زندگی به رشد و پیشرفت ما کمک می کند.

در این کارگاه، مربی از دانش آموزان دارالاکرام می خواهد تا ترس را تعریف کرده و سپس از ترس های شان صحبت کنند. ترس از دست دادن ها در آینده بیشترین فراوانی را دارد؛ از دست دادن پدر و مادر، سلامتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی با توجه به شرایط موجود در جامعه.

در پایان کارگاه بعد از بحث و تبادل نظر این نتیجه حاصل می شود که نباید ترس های مان را انکار کنیم بلکه باید ترس های مان را بشناسیم، بپذیریم، با آن ها مواجه شویم، و از آن ها برای رسیدن به موفقیت عبور کنیم.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

مطالب مرتبط

ششمین پادکست رادیو هسته سخت: “فقدان”

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی […]

تحلیل زیبای شهربانو، دانش آموز شعبه مشهد درباره “ترس” موضوع پنجمین پادکست رادیو هسته سخت

پادکست های رادیو هسته سخت اولین سه شنبه هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می شوند.  هر پادکست به […]

پنجمین پادکست رادیو هسته سخت: “ترس”

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده […]