رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

بسیاری از ترس های ما نشات گرفته از وهم و خیالات ما هستند و هرگز اتفاقاتی که سبب ترس ما می شوند در زندگی ما رخ نخواهند داد. اما ترس هایی که منجر می شوند ما از خطری خودمان را نجات دهیم یا برای موفقیتی تلاش کنیم همان ترس عاقلانه ای است که در زندگی به رشد و پیشرفت ما کمک می کند.

در این کارگاه، مربی از دانش آموزان دارالاکرام می خواهد تا ترس را تعریف کرده و سپس از ترس های شان صحبت کنند. ترس از دست دادن ها در آینده بیشترین فراوانی را دارد؛ از دست دادن پدر و مادر، سلامتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی با توجه به شرایط موجود در جامعه.

در پایان کارگاه بعد از بحث و تبادل نظر این نتیجه حاصل می شود که نباید ترس های مان را انکار کنیم بلکه باید ترس های مان را بشناسیم، بپذیریم، با آن ها مواجه شویم، و از آن ها برای رسیدن به موفقیت عبور کنیم.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

مطالب مرتبط

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]

شانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت اول“

شانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “آرزو” می‌پردازد. آرزو واقعا چیست؟ آیا همان چیزهایی که در زندگی به دنبالش […]

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]