رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

بسیاری از ترس های ما نشات گرفته از وهم و خیالات ما هستند و هرگز اتفاقاتی که سبب ترس ما می شوند در زندگی ما رخ نخواهند داد. اما ترس هایی که منجر می شوند ما از خطری خودمان را نجات دهیم یا برای موفقیتی تلاش کنیم همان ترس عاقلانه ای است که در زندگی به رشد و پیشرفت ما کمک می کند.

در این کارگاه، مربی از دانش آموزان دارالاکرام می خواهد تا ترس را تعریف کرده و سپس از ترس های شان صحبت کنند. ترس از دست دادن ها در آینده بیشترین فراوانی را دارد؛ از دست دادن پدر و مادر، سلامتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی با توجه به شرایط موجود در جامعه.

در پایان کارگاه بعد از بحث و تبادل نظر این نتیجه حاصل می شود که نباید ترس های مان را انکار کنیم بلکه باید ترس های مان را بشناسیم، بپذیریم، با آن ها مواجه شویم، و از آن ها برای رسیدن به موفقیت عبور کنیم.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

مطالب مرتبط

چهاردهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بی‌نظمی، قسمت دوم”

چهاردهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بی‌نظمی” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون […]

سیزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “ستم‌کشی، قسمت دوم”

🔹 سیزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “ستم‌کشی” می‌پردازد.  در این اپیزود درباره‌ی فرهنگ ستم‌کشی و زورگویی می‌شنویم که […]

دوازدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “بیم و امید آموختن”

🔹 دوازدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “بیم و امید آموختن” می‌پردازد. در این اپیزود مربیان و تسهیلگران از […]