رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

بسیاری از ترس های ما نشات گرفته از وهم و خیالات ما هستند و هرگز اتفاقاتی که سبب ترس ما می شوند در زندگی ما رخ نخواهند داد. اما ترس هایی که منجر می شوند ما از خطری خودمان را نجات دهیم یا برای موفقیتی تلاش کنیم همان ترس عاقلانه ای است که در زندگی به رشد و پیشرفت ما کمک می کند.

در این کارگاه، مربی از دانش آموزان دارالاکرام می خواهد تا ترس را تعریف کرده و سپس از ترس های شان صحبت کنند. ترس از دست دادن ها در آینده بیشترین فراوانی را دارد؛ از دست دادن پدر و مادر، سلامتی و وخیم شدن اوضاع اقتصادی با توجه به شرایط موجود در جامعه.

در پایان کارگاه بعد از بحث و تبادل نظر این نتیجه حاصل می شود که نباید ترس های مان را انکار کنیم بلکه باید ترس های مان را بشناسیم، بپذیریم، با آن ها مواجه شویم، و از آن ها برای رسیدن به موفقیت عبور کنیم.

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

https://alefbayefarda.ir/?p=2721

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]