پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد.

در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند درون تلاش می‌کنند تا وظایف یک تسهیل‌گر را برشمارند.

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه‌های هنرمند درون رخ می‌دهد.

🔹 رادیو هسته‌ی سخت روایت‌کننده‌ی خویشتن حقیقی انسان‌هاست. رسیدن به این خویشتن مثل شکافتن هسته‌ی سخت است. هر کس در درون خود یک هنرمند دارد که باید آن را آزاد کند، هنرمندی که درون هسته‌ی سخت زندانی شده است.

🔹تسهیل‌گری، اگر معلمی نیست، اگر مربی‌گری نیست، اگر مشاوره دادن نیست، پس چیست؟! در این قسمت از پادکست، تسهیلگران با مرور کارگاه‌های مختلف خود به تعریفی از آن نزدیک می‌شوند.

🔹 پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” کاریست مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز مداد.

👈🏻پادکست‌های “هسته‌ی سخت” اولین سه‌شنبه‌ی هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می‌شوند.

هر پادکست به موضوعی خاص اختصاص دارد.

👈🏻پادکست‌های “رادیو هسته‌ی سخت” در همه‌ی پادگیرها قابل دسترس است.

https://alefbayefarda.ir/?p=3283

مطالب مرتبط

نوزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “هم‌دلی“

اگر در جامعه می‌خواهیم یک زندگی واقعی جمعی را تجربه کنیم؛ وقتی در خانواده می‌خواهیم با نزدیک‌ترین عزیزان‌مان معاشرت درستی […]

هجدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت: “مقایسه“

چرا خودمان را با دیگران مقایسه می‌کنیم؟مقایسه چیز بدی است؟می‌شود مقایسه را از زندگی حذف کرد؟مقایسه خوب هم داریم؟مقایسه عامل […]

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]