رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد؛ یعنی شکافتن هسته سخت درون و آزاد شدن خود حقیقی که زندانی یا به دست فراموشی سپرده شده است، شکستنی برای رسیدن به دنیایی سرشار از قدرت، بی نیازی و رضایتمندی.

رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

صندلی داغ یعنی جرات مواجهه با حقیقت؛ جرات پاسخگویی و مواجهه با حقیقتی که فرد را به چالش می کشد. در صندلی داغ فرد با سوالاتی مواجه می شود که پاسخگویی به آن ها جرات می طلبد؛ سوالاتی که شنیدنش برای هیچ کس خوشایند نیست. 

در این کارگاه، دانش آموزان دارالاکرام همراه با مربی خود سعی می کنند یکدیگر را با سوالات ظاهرا سخت به چالش بکشند اما در حقیقت، پرسش کننده، خود را در معرض یک صندلی داغ نامرئی قرار می دهد چرا که او با طرح آن سوالات درونیات خود را آشکار می کند. 

صندلی داغ  یک بازی است که حقیقت را مرحله به مرحله نشان می دهد. حقیقت لایه لایه است و هیچ گاه کل آن دیده نمی شود. پرده های حقیقت تا بی نهایت ادامه دارند. هر بار که روی صندلی داغ می نشینید، بخش های جدیدی از حقیقت جهان تان برای تان آشکار می شود.  

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید

دانلود فایل پادکست

مطالب مرتبط

هفدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت دوم“

آرزوها با آدم چه می‌کنند؟ همه‌ی آرزوها خوب‌اند؟ آرزوی بد هم داریم؟ آرزوی بد با ما چه می‌کند؟آیا می‌شود گفت […]

شانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “آرزو – قسمت اول“

شانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “آرزو” می‌پردازد. آرزو واقعا چیست؟ آیا همان چیزهایی که در زندگی به دنبالش […]

پانزدهمین پادکست رادیو هسته سخت: “تسهیل‌گری”

پانزدهمین پادکست رادیو هسته‌ی سخت به موضوع “تسهیل‌گری” می‌پردازد. در این اپیزود تسهیلگران از خلال تجربیات خود در کارگاه‌های هنرمند […]