X

تا کنون به همت 2712 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد؛ یعنی شکافتن هسته سخت درون و آزاد شدن خود حقیقی که زندانی یا به دست فراموشی سپرده شده است، شکستنی برای رسیدن به دنیایی سرشار از قدرت، بی نیازی و رضایتمندی.

رادیو هسته سخت روایت کننده خویشتن حقیقی هر فرد است و رسیدن به این خویشتن مانند شکافتن هسته سخت درون است.

صندلی داغ یعنی جرات مواجهه با حقیقت؛ جرات پاسخگویی و مواجهه با حقیقتی که فرد را به چالش می کشد. در صندلی داغ فرد با سوالاتی مواجه می شود که پاسخگویی به آن ها جرات می طلبد؛ سوالاتی که شنیدنش برای هیچ کس خوشایند نیست. 

در این کارگاه، دانش آموزان دارالاکرام همراه با مربی خود سعی می کنند یکدیگر را با سوالات ظاهرا سخت به چالش بکشند اما در حقیقت، پرسش کننده، خود را در معرض یک صندلی داغ نامرئی قرار می دهد چرا که او با طرح آن سوالات درونیات خود را آشکار می کند. 

صندلی داغ  یک بازی است که حقیقت را مرحله به مرحله نشان می دهد. حقیقت لایه لایه است و هیچ گاه کل آن دیده نمی شود. پرده های حقیقت تا بی نهایت ادامه دارند. هر بار که روی صندلی داغ می نشینید، بخش های جدیدی از حقیقت جهان تان برای تان آشکار می شود.  

پادکست هسته سخت کاری است مشترک از موسسه دارالاکرام، باشگاه اندیشه و مرکز  مداد.

برای شنیدن این سری پادکست ها به سایت الفبای فردا سری بزنید

دانلود فایل پادکست

مطالب مرتبط

ششمین پادکست رادیو هسته سخت: “فقدان”

🔹رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد و روایت کننده خویشتن حقیقی […]

تحلیل زیبای شهربانو، دانش آموز شعبه مشهد درباره “ترس” موضوع پنجمین پادکست رادیو هسته سخت

پادکست های رادیو هسته سخت اولین سه شنبه هر ماه در سایت الفبای فردا منتشر می شوند.  هر پادکست به […]

پنجمین پادکست رادیو هسته سخت: “ترس”

رادیو هسته سخت روایتی است از آنچه در کارگاه های هنرمند درون رخ می دهد. رادیو هسته سخت روایت کننده […]