X

تا کنون به همت 2712 خیر نیک‌اندیش 7059 دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر و در خطر ترک تحصیل بورسیه تحصیلی شده اند.
این دانش‌آموزان توسط 439 مددکار همراهی میشوند تا مسیر زندگی و تحصیلشان هموار تر شود.
اما در حال حاضر 460 دانش‌آموز دیگر منتظر بورسیه هستند٬ کمک کنید تا این دانش‌آموزان نیز از بورسیه (کمک هزینه تحصیلی ) بهره مند گردند. من هم هستم

طرح تقسيم كار ملي، براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي

(ويرايش نهايي – مصوب جلسه 86 مورخ 08/10/95 شوراي اجتماعي كشور)- مركز اموراجتماعي و فرهنگي- ديماه-1395

موضوع شماره 1: حاشیه‌نشیني و بافت‌هاي فرسوده

دستگاه اصلی:
ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار (وزارت راه و شهرسازي) و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
دستگاه همکار:
كلیه دستگاه‌هاي عضو ستاد ملي، جمعیت هلال احمر، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهزيستي، شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، ناجا، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس
دستگاه معین:
بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، سازمان صداوسیما، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و تشکل‌هاي غیردولتي مرتبط
شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي:
– بازآفريني، توانمندسازي و بهسازي 2700 محله در طي دو برنامه 5 ساله كشور (برنامه ششم و هفتم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور)؛
– ارتقاء شاخص‌هاي دسترسي به خدمات شهري، آموزشي و خدمات بهداشتي و درماني در اين مناطق به سطح متوسط كشوري؛
– ارتقاء شاخص احساس امنیت اجتماعي و امنیت عمومي در اين مناطق؛
– فعال‌سازي نهادهاي تسهیل‌گر؛
– فعال‌سازي تشکل‌هاي غیردولتي و نهادهاي خیريه در محلات هدف؛
– هويت بخشي به املاك و اراضي مناطق حاشیه‌ايي از طريق صدور سند مالکیت براي صاحبان آن‌ها؛
– انجام فعالیت‌هاي فرهنگي و آگاه‌سازي با استفاده از آموزه‌هاي دفاع مقدس؛
– برگزاري اردوهاي راهیان نور؛
– احداث نمايشگاه‌هاي فرهنگي دفاع مقدس؛
– ايجاد بانك اطلاعاتی از ساكنین مناطق حاشیه‌نشین، ريشه‌يابي مهاجرت، فراهم كردن زمینه‌هاي لازم جهت بازگرداندن حاشیه‌نشینان به محل سکونت اصلي خود و به‌سازي روستا، شهرها و ارتقاء كیفیت زندگي در اين مناطق؛
اولويت اقدام:
شهرستان‌هاي: مشهد، تهران، كرج، زاهدان، كرمانشاه، اهواز، چابهار، ارومیه، سنندج
آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین: آسیب‌شناسی ستاد بازآفرینی پایدار شهري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوست مي باشد.
چالش‌ها و موانع اساسي وضع موجود:
– عدم پیشیگري و توجه به سیاست‌ها و برنامه‌هاي پیشگیرانه در گسترش محدوده‌ها و محله‌هاي نابسامان شهري؛
– نبود بودجه‌ريزي مناسب و قابل اتصال به برنامه‌هاي محلي براي حل موضوع سکونت‌گاه‌هاي غیررسمي؛
– خلاءها و تنگناهاي قانوني موجود در برخي زمینه‌ها در سکونت‌گاه‌هاي غیررسمي؛
– عدم اجراي كامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعي؛
– نبود الگوهاي مناسب تأمین مسکن كم درآمدها در كشور و جدا بودن سیاست‌هاي تأمین مسکن (كه عمدتاً دولتي و از بالا به پايین مي‌باشد) از برنامه‌ها و سیاست‌هاي توسعۀ شهري در سطح محلي؛
– عدم استفاده مناسب از پتانسیل مشاركت نهادهاي غیردولتي و زمینه‌هاي مشاركت مردم و نهادهاي محلي؛
– عدم نظارت و كنترل شهرداري‌ها برساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري و نیاز به بازنگري در قوانین موجود؛

موضوع شماره 2: اعتیاد

*دستگاه اصلی:
دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
*دستگاه معین:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، دادستاني عمومي و انقلاب تهران، سازمان تبلیغات اسلامي ، ستاد عالي كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد، دانشگاه آزاد اسلامي سازمان بسیج ستضعفین، سازمان بهزيستي، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و تشکل‌هاي غیردولتي مرتبط
*شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي:
– كاهش دسترسي به موادمخدر و روانگردان‌ها در محیط‌هاي هدف به ويژه اطراف مدارس، دانشگاه‌ها، فضاهاي عمومي
– جمع‌آوري معتادان متجاهر از چهره شهرها و محلات
– كاهش 5 درصدی نرخ بروز اعتیاد با تمركز بر برنامه‌هاي پیشگیري اولیه از اعتیاد در اقشار آسیب‌پذير جامعه و متناسب با گروه‌ها و كانون‌هاي اولويت‌دار هدف (دانش آموزان، دانشجويان، زنان، كودكان، كارگران، سربازان)
– كاهش 5 درصدي نرخ شیوع سوء مصرف مواد مخدر در جمعیت 15 تا 64 سال كشور تا پاپان سال 1395
– افزايش 10 درصدي ماندگاري معتادان در فرايند درمان و كاهش آسیب‌ها و كاهش نرخ عود اعتیاد با مشاركت خانواده‌ها؛
– بهبود استانداردهاي علمي، فني و عملکردي فعالیت مراكز درمان و كاهش آسیب اعتیاد؛
– توسعه و ارتقاء صیانت و حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان بهبود يافته و خانواده آن‌ها؛
– بهره‌گیري حداكثري از پتانسیل‌هاي موجود در نهادهاي مدني و تشکل‌هاي مردم نهاد براي كنترل و كاهش آسیب‌هاي اجتماعي به‌ويژه اعتیاد – اصلاح و ارتقاء ساختار امر مبارزه با مواد مخدر در دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و سازمان‌هاي متولي امر؛
*اولویت اقدام:
مراكز استان‌ها و استان‌هاي: سیستان و بلوچستان، كردستان ، كرمانشاه، كرمان، تهران و همدان
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 3: طلاق

*دستگاه اصلی:
دبیرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان بهزيستي كشور
*دستگاه همکار:
قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان تبلیغات اسلامی؛
*دستگاه معین:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بنیاد حفظ آثار و نشرارزش‌هاي دفاع مقدس، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و خیريه‌ها و تشکل‌هاي غیردولتي مرتبط؛
*شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي:
– كاهش4درصد از میزان طلاق در هرسال (با تأكید بر كاهش طلاق در پنج سال اول زندگي)
– افزايش مراكز خدمات مشاوره قبل از ازدواج؛
– اجباري شدن و افزايش آموزش‌هاي قبل از ازدواج؛
– بهبود خدمات آزمايشگاهي پیش از ازدواج؛
– كاهش آسیب خانواده‌هايي كه ضرورتاً بايد طلاق بگیرند
– آموزش مهارت‌هاي زندگي در دوره جواني و قبل از ازدواج – تقويت دفاتر مشاوره خانواده و تامین پوشش بیمه‌ايي؛
*اولویت اقدام:
استانهاي تهران، البرز، گیلان، خراسان ضوي، فارس، اصفهان، مركزي
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 4: فساد اخلاقی

*دستگاه اصلی:
ناجا
*دستگاه همکار:
صدا و سیما، سازمان بهزيستي، بهداشت و درمان، شهرداري تهران، كمیته امداد امام خمیني، قوه قضايیه، سازمان بسیج، وزارت كشور، آموزش و پرورش، سازمان زندان‌ها، ورزش و جوانان؛
*دستگاه معین:
امور زنان و خانواده رياست جمهوري، نهادهاي مدني، تشکل‌هاي غیردولتي
*شاخص هاي اصلي/ اهداف كمّي:
– كاهش روابط خارج از چارچوب خانواده
– ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه از طريق روش‌هاي اقناعي و فرهنگي
– افزايش سطح آگاهي عناصر خانواده در سطح كلي – كودكان (پسر و دختر) در معرض خطر
*اولویت اقدام:
زنان در معرض خطر
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 5: زنان سرپرست خانوار

*دستگاه اصلی:
سازمان بهزيستي
*دستگاه همکار:
امور زنان و خانواده رياست جمهوري، كمیته امداد امام خمیني، شهرداري‌ها، سازمان آموزش فني و حرفه اي، جمعیت هلال احمر
*دستگاه معین:
سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و خیريه‌ها و تشکل‌هاي غیردولتي مرتبط
*شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي:
– توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار (براثر طلاق و مرگ و میرناشي از تصادفات)
– افزايش مهارت‌هاي پايه زندگي در زنان سرپرست خانوار
– افزايش حمايت‌هاي اجتماعي و خدمات مددكاري براي زنان آسیب ديده و دختران فراري – ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تأمین اجتماعي
*اولويت اقدام:
استان‌هاي آذربايجان شرقي، اصفهان، كرمان و استان‌هاي محروم و نیز زنان بي‌همسر نیازمند
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 6: آسیب های اجتماعی کلان شهرها

*دستگاه اصلي:
شهرداري‌هاي كلان‌شهرها
*دستگاه همکار:
سازمان بهزيستي، ناجا، دادستاني مراكز استان‌ها، كمیته امداد امام خمیني، سازمان صداوسیما، فرمانداري‌هاي كلان‌شهرها، سازمان شهرداري‌ها و دهیاري‌ها وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده
*دستگاه معین:
سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، نهادهاي مدني و تشکل‌هاي غیردولتي
*شاخص هاي اصلي / اهداف كمّي:
– پاكسازي كامل معابر اصلي كلان‌شهرها از تکدي‌گري آشکار و پنهان (دستفروشي)
– پاكسازي متروها، ترمینال‌هاي مسافربري و راه آهن كلان‌شهرها از دست فروشي – افزايش مراكز نگهداري و اسکان موقت كارتن خواب‌ها
* اولویت اقدام:
زنان خیاباني، معتادان متجاهر، متکديان، کارتن خواب‌ها

موضوع شماره 7: زندانیان و خانواده های زندانیان

*دستگاه اصلی:
قوه قضايیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تامیني و تربیتي)
*دستگاه همکار:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، سازمان صداوسیما، وزارت دادگستري، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت آموزش و پرورش وزارت اطلاعات، معاونت امور زنان و خانواده
*دستگاه معین:
شهرداري‌ها، خیريه‌ها، تشکل‌ها، انجمن حمايت از زندانیان و بنیاد تعاون زندانیان كشور، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و تشکل‌هاي غیردولتي مرتبط
*شاخص هاي اصلي /  اهداف كمّي:
– پوشش رايگان خدمات بهداشت و درمان در محیط زندان
– افزايش سوادآموزي در محیط زندان
– تسهیل جابه‌جايي زندانیان به استان موطن زنداني
– تسهیل ملاقات (حضوري،كابیني و شرعي)
– استفاده از مجازات جايگزين حبس
– حمايت از خانواده زندانیان
– گسترش مراكز مراقبت بعد از خروج
– اشتغال زندانیان – هدفمند شدن اجراي احکام حبس در زندان و احکام قضايي از جمله: عفو، مرخصي و…
*اولویت اقدام:
استان تهران استان البرز
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 8: آسیب ها و تهدیدات امنیت اجتماعی

*دستگاه اصلی:
وزارت اطلاعات
*دستگاه همکار:
ناجا، سپاه، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
*دستگاه معین:
شهرداري‌ها، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان‌هاي مردم نهاد
*شاخص هاي اصلي/  اهداف كمّي:
– شناسايي شگردها، برنامه‌ها و اهداف و اقدامات دشمنان
– كاهش آسیب‌پذيري‌هاي مرتبط با تهديدات امنیتي
– افزايش ضريب احساس امنیت اجتماعي
– مديريت و كاهش تنش‌هاي قومي، مذهبي، نسلي و جنسي – تهیه برآورد آسیب‌پذيرها و تهديدات اطلاع‌رساني و هشداردهي
*اولویت اقدام:
كلان‌شهرها، مناطق مرزي و استان‌هاي با بافت قومي/ مذهبي ناهمگون
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 9: اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر (خودکشی و ..)

*دستگاه اصلی:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
*دستگاه همکار:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي، نیروي انتظامي، شهرداري‌ها، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش و جوانان، جمعیت هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامی
*دستگاه معین:
سازمان پزشکي قانوني، وزارت ورزش و جوانان، ناجا، سازمان نظام روانشناسي، سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج
*شاخص هاي اصلي/ اهداف كمّي:
– كاهش اختلالات رواني، خُلقي، اضطرابي
– ارتقاء رضايت‌مندي از زندگي زناشويي و روابط جنسي مشروع
– توقف رشد میزان خودكشي در كشور – افزايش نرخ امید به زندگي
*اولویت اقدام:
كاهش میزان اضطراب و خودكشي با تأكید بر استان‌هاي: ايلام، لرستان، كرمانشاه و خراسان جنوبي
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 10: آسیب های اجتماعی کودکان

*دستگاه اصلی:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
*دستگاه همکار:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، وزارت دادگستري، سازمان بهزيستي، كانون پرورش فکر كودكان و نوجوانان، تامین اجتماعي، بیمه‌هاي خدمات درماني، جمعیت هلال احمر، كمیته امداد، شهرداري، ناجا، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان پزشکي قانوني، سازمان نهضت سوادآموزي
*دستگاه معین:
سازمان صداوسیما، كانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد، بسیج، نهادهاي غیردولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد
*اولویت اقدام:
– كودكان خیاباني و كار
– مهدهاي كودك
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 11: آسیب های اجتماعی جوانان

*دستگاه اصلی:
وزارت ورزش و  جوانان
*دستگاه همکار:
سازمان تبلیغات اسلامي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان بهزيستي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي
*دستگاه معین:
سازمان بسیج مستضعفین، امور مساجد، جمعیت هلال احمر
*شاخص هاي اصلي/ اهداف كمّي:
– افزايش مهارت‌هاي پايه زندگي
– ارتقاء مهارت‌هاي ارتباطي
– ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب
– افزايش حمايت‌هاي اجتماعي و توان‌بخشي آسیب‌ديدگان و دختران پناه‌جو – ارتقاء فرهنگي
*اولویت اقدام:
-دختران دانش‌آموز
– دختران دانشجو
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 12: آسیب های اجتماعی محیطهای دانش آموزی

*دستگاه اصلی:
وزارت آموزش و  پرورش
*دستگاه همکار:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،  سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي، ورزش و جوانان، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت اطلاعات ، بنیاد شهید و امور ايثارگران، معاونت امور زنان و خانواده
*دستگاه معین:
نهادهاي مدني و تشکل‌هاي غیردولتي، جمعیت هلال احمر
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– افزايش مهارت‌هاي پايه زندگي و سواد كاربردي
– گسترش برنامه‌هاي آموزشي پیشگیري از آسیب‌هاي اجتماعي در مدارس
– افزايش فضاي تفريحي متناسب با سن و جنس دانش‌آموزان – استاندارد سازي محیط آموزشي
*اولویت اقدام:
مديريت شرايط مدارس پرخطر و تحکیم ارتباط فرزند و خانواده
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 13: مسائل اجتماعي و فرهنگي محیط‌هاي دانشگاهي

*دستگاه اصلی:
وزارتین علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
*دستگاه همکار:
دانشگاه آزاد اسلامي ، سازمان بهزيستي، كمیته امداد امام خمیني، وزارت ورزش و جوانان، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها، وزارت اطلاعات، بنیاد شهید و امور ايثارگران
*دستگاه معین:
شهرداري‌ها، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، جمعیت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– كاهش میزان شکست‌هاي عاطفي
– كاهش مصرف الکل و دخانیات
– كنترل و ارتقاء هدفمند ارتباط دختر و پسر در محیط دانشگاه با هدف تسهیل امر ازدواج
– افزايش پايگاه‌هاي دانش بنیان
– ايجاد فضاي فرهنگي، هنري بانشاط در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي
*اولویت اقدام:
– دانشگاه پرخطر كشور
– كنترل هدفمند امور خوابگاه‌ها
– اختصاص دو واحد درس عمومي در خصوص آسیب‌هاي اجتماعي در كلیه مقاطع و رشته‌هاي تحصیلي
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

ردیف شماره 14: آسیب‌هاي فضاي مجازي

*دستگاه اصلی:
مركز ملي فضاي مجازي
*دستگاه همکار:
كلیه دستگاه‌هاي اجرايي عضو شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي
*دستگاه معین:
وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– ارتقاء سطح سواد  رسانه‌اي جامعه
– اجراي گسترده آموزش‌هاي سبك زندگي در عصر رسانه
– افزايش آگاهي والدين از فضاي مجازي – كاهش بزه‌هاي اجتماعي فضاي مجازي
*اولویت اقدام:
شبکه‌هاي موبايلي
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 15: نارضايتي از كاركرد نظام اداري و اجرايي

*دستگاه اصلی:
سازمان مديريت و برنامه ريزي
*دستگاه همکار:
صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبلیغات اسلامي، سازمان شهرداري‌ها و دهیاري‌ها، ديوان عدالت اداري- وزارت اطلاعات
*دستگاه معین:
تشکل‌هاي غیردولتي، سازمان بسیج مستضعفین، حوزه علمیه، ستاد ائمه جمعه، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوري
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– اطلاع رساني، شفاف‌سازي و گسترش خدمات غیرحضوري
– كاهش رتبه فساد اداري
– كاهش نارضايتي از كاركرد نظام اداري و اجرايي – افزايش پاسخگويي نهادهاي عمومي و دولتي
*اولویت اقدام:
ارتقاء سلامت اداري و بهبود كیفیت خدمات دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و نهادهاي عمومي (نظیر شهرداري‌ها)
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 16: بي‌اعتمادي اجتماعي

*دستگاه اصلی:
سازمان صدا و سیما
*دستگاه همکار:
كلیه دستگاه‌هاي اجرايي دولت و نهادهاي اجرايي وابسته به قواي سه‌گانه و نهادهاي عمومي و نهادهاي انقلابي
*دستگاه معین:
ستاد ائمه جمعه و جماعات، نهادهاي مدني و تشکل‌هاي غیردولتي، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– كاستن از بدبیني مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي به میزان 10 درصد
– افزايش امید مردم در مناسبات فردي، خانوادگي و اجتماعي
– كاستن از بدبیني مردم به مسئوولین به میزان 10 درصد – افزايش سرمايه اجتماعي
*اولویت اقدام:
كاستن از شکاف پنداشت مردم و واقعیت
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

ردیف شماره 17: مصرف مشروبات الکلي

*دستگاه اصلی:
وزارت كشور
*دستگاه همکار:
تمامي دستگاه‌هاي عضو كمیته ملي و دانشگاه آزاد اسلامي
*دستگاه معین:
اعضاي مشخص شده در سند ملي
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– اجرايي شدن اهداف كمي مندرج در سند ملي مقابله و كاهش عرضه و درمان و كاهش آسیب مشروبات الکلي
*اولویت اقدام:
– تخلفات مربوط به رانندگان
– درمان اعتیاد به الکل و كاهش آسیب در جوانان
*آسیب شناسی سیاستها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 18: امنیت عمومي (سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگري و قتل)

*دستگاه اصلی:
قوه قضائیه
*دستگاه همکار:
ناجا، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان صداو سیما، شهرداري‌هاي سراسر كشور، سازمان بهزيستي، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامي، سازمان زندان‌ها، وزارت كشور
*دستگاه معین:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بیمه مركزي و شركت‌هاي بیمه‌گر، سازمان نظام روانشناسي كشور، شبکه روحانیون كشور (ائمه جمعه و جماعات) و تشکل‌هاي غیردولتي
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– كاهش 10 درصدي سالانه جرايم
– تشديد 40 درصدي مبازره با قاچاق كالا، سوخت و ارز
– افزايش 50 درصدي اقدامات مربوط به كنترل و مبارزه با جرايم مشهود اخلاقي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي
– كاهش سرقت مسلحانه و خشن
– كاهش خريد و فروش و قاچاق سلاح سرد و گرم
– پوشش حداكثري انتظامي مناطق جرم خیز
– ارتقاء كیفیت زندگي در بین خانواده‌ها از طريق باز تعريف ارزش‌هاي فرهنگي و باورهاي عمومي و آگاه‌سازي جامعه نسبت به آن‌ها
*اولویت اقدام:
-تشديد اقدامات اطلاعاتي و عملیاتي با هدف ضربه زدن به باندهاي سارقین و جرايم سازمان يافته در استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوي و بوشهر
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
– عدم اولويت‌بندي جرايم سرقت براساس فراواني و جغرافیاي جرم
– عدم بهره‌مندي مناسب از توان مشاركتي مردم در راستاي پیشگیري و برخورد
*چالشها و موانع اساسی وضع موجود:
-عدم تناسب كاركنان با جمعیت و كمبود گشست‌هاي خودرويي و پیاده
– ضعف نظارت‌هاي رسمي و غیررسمي
-ضعف در برخورد با سارقان
-افزايش فاصله طبقاتي و اقتصادي
-عملکرد منفي رسانه‌ها و نارسايي‌هاي آموزشي
– ضعف نظارت اجتماعي
– ضعف باورهاي ديني
– جرم‌زايي محیط خانوادگي
– دگرگوني در ارزش‌هاي اجتماعي
-بالا بودن نرخ بیکاري
– وجود خلاءهاي قانوني و قديمي بودن بعضي از قوانین
– اطاله دادرسي پرونده‌ها در محاكم قضايي

مسائل بنیادي و دراز مدت در طرح تقسیم كار ملي براي كنترل و كاهش آسیبهاي اجتماعي

موضوع شماره 1: فقر و نابرابري

*دستگاه اصلی:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
*دستگاه همکار:
دستگاه‌هاي اجرايي عضو شوراي عالي رفاه و تأمین اجتماعي
*دستگاه معین: —
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– كاهش فاصله طبقاتي
– توزيع برابر فرصت
– بازتوزيع ثروت و اصلاح نظام‌هاي حمايتي و امدادي
*اولويت اقدام:
– كاهش فاصله طبقاتي دو دهك پايین و بالاي جامعه
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 2: بیکاری

*دستگاه اصلی:
دبیرخانه شوراي عالي اشتغال
*دستگاه همکار:
دستگاه‌هاي اجرايي عضو شوراي عالي اشتغال
*دستگاه معین: —
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
كاهش نرخ بیکاري
*اولويت اقدام:
كاهش بیکاري جوانان با تحصیلات دانشگاهي
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد.

موضوع شماره 3: مناطق بحراني و حاد

*دستگاه اصلی:
وزارت كشور (استانداريها)
*دستگاه همکار:
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت اطلاعات، ناجا، هلال احمر، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان بهزيستي
*دستگاه معین:
بنیادهاي حکومتي، شهرداري‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان صداو سیما
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– ارتقاء شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي شهرستان‌ها و نقاط حاد و بحراني، به میانگین استان تا پايان برنامه
– كاهش نرخ بیکاري و فقر در مناطق حاد به میانگین استاني تا پايان برنامه
*اولويت اقدام:
تعداد 30 شهرستان در سطح كشور
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

ردیف شماره 4: پرونده‌هاي قضايي

*دستگاه اصلی:
قوه قضائیه
*دستگاه همکار:
ناجا، وزارت دادگستري، وزارت اطلاعات
*دستگاه معین:
مجلس شوراي اسلامي، سازمان صداوسیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، شبکه روحانیون كشور (ائمه جمعه و جماعات) و تشکل‌هاي صنفي و غیردولتي ذي‌صلاح
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– كاهش میزان پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضا از طريق گسترش نهادهاي داوري محلي و ريش سفیدي
– افزايش سرعت رسیدگي به پرونده‌هاي موجود
– افزايش اختیار نهادهاي انتظامي و امنیتي با رعايت ضوابط شرعي و قانوني – افزايش سرعت رسیدگي و متقن كردن پرونده‌هاي موجود
*اولويت اقدام:
استانهاي: …..
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

موضوع شماره 5: مديريت سواحل و تفرجگاه‌ها

*دستگاه اصلی:
وزارت كشور (استانداريها)
*دستگاه همکار:
سازمان حفاظت محیط زيست، سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامي، ناجا، شهرداري‌ها، فدراسیون نجات غريق و غواصي، وزارت ورزش و جوانان
*دستگاه معین:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بنیاد شهید و امور ايثارگران
*شاخص های اصلی/ اهداف کمی:
– ايجاد فضاي پاكیزه، سالم و با امکانات رفاهي براي مسافرين با تاكید بر سواحل شمالي
– برنامه ريزي براي بهره گیري بیشتر از سواحل جنوبي كشور
– ارتقاء سلامت محیط زيست تفرجگاه‌ها
– افزايش سطح امنیت فیزيکي و رواني
– مناسب سازي تفرجگاه‌ها جهت استفاده جانبازان داراي محدوديت حركتي
*اولويت اقدام:
– سواحل شمال كشور
– سواحل مُکّران
*آسیب‌شناسي سیاست‌ها، برنامه و اقدامات پیشین:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد
*چالشها و موانع اساسي وضع موجود:
توسط دستگاههاي اصلي و همکار تعیین مي گردد

مطالب مرتبط

عدالت آموزشی؛ مهم‌ترین گام برای کاهش شکاف طبقاتی

عدالت یکی از مفاهیمی است که خیر نهایی انسان‌ها را تامین می‌کند و در رأس فضایلی قرار دارد که تحقق‌بخش […]

در تکاپوی رسیدن به تکنولوژی

زنگ آخر کرونا، دغدغه والدین کردستانی‌ این روزها شبیه زنگ آخر مدرسه است که همه دانش آموزان لحظه شماری می‌کردند […]

طرح آبا (آشتی با آموزش)

طرح آبا طرح ملی است که آموزش و پرورش کشوری جهت رفع تبعیض در سوادآموزی کودکان و نگه داشتن کودکان […]