یادداشت ها

سایه، به سعی سایه!

(نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ ابتهاج) علیرضا احمد دوست نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می‌دوند […]

هات پلات (حیرت‌زدگی) – پناهی کودک

علیرضا احمددوست «این سرگذشت کودکی است/ که به سرانگشت پا / هرگز / دستش به شاخه‌ی هیچ آرزویی نرسیده است» […]

امر اخلاقی در کنش داوطلبانه؛ موسسات خیریه و نیرو‌های داوطلب

کنش‌گری اجتماعی در قالب موسسات خیریه جز با همکاری نیروهای داوطلب میسر نمی‌شود، به این دلیل که هزینه‌های سرسام‌آور جذب نیروهای متخصص، بخش زیادی از بودجه موسسات خیریه را به خود اختصاص می‌ده...

شاملو در حوض نقره­ ای – نگاهی به آثار احمد شاملو در قلمرو ادبیات کودکان

علیرضا احمددوست یکی بود یکی نبود / غیر از خدا هیچی نبود / زیر این تاق کبود / نه ستاره […]

تبیین امر کنش­گری در زیست سنت ­گرایانه

آنچه در این نوشته به طور مختصر و کوتاه به آن پرداخته شده است، بررسی امکان و امتناع کنشگرانه زیستن در زیست جهان سنت‌ها‌ست. این متن در پی تبیین زیست کنشگرانه در نظام فکری و عملی سنت‌گرایی نیز خواهد بود.

مطالعه جامعه‌شناختی خیریه دارالاکرام(طرح مساله)

در طول تاریخ اجتماعی ایران، انواع متنوعی از فعالیت دگرخواهانه و عام‌المنفعه بر بستر‌های گوناگون دینی، سیاسی، قومی و نژادی رقم خورده است که هر یک حاکی از شکلی از مواجهه‌ با امر اجتماعی و نسبت فرد با جامعه ‌است.