تا زمانی که به طرز نگرش خود نسبت به خود و دیگران توجه نکنیم، نمی‌توانیم بفهمیم که دیگران چگونه خود و دنیایشان را می‌بینند و چه احساسی نسبت به خود و دنیای خود دارند.
بشر روی همه چیز در دنیا تسلط دارد و می‌تواند از نسلی به نسل دیگر پیشرفت‌های شگرف پدید آورد. به همین دلیل است که ما می‌توانیم تجربه‌های خود و دیگران را ارزیابی کنیم و از آنها یاد بگیریم و در خود عادتی ایجاد یا آن را ترک کنیم.
با یک کتاب دیگر در حوزه توسعه شخصی در پنجمین کافه کتاب خیر و خرد همراه شما هستیم.


زمان: سه‌شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۸
نویسنده: استفان کاوی
مترجم: محمدرضا آل یاسین

ویدئوی جلسه