دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند:
یازدهمین نشست خیر و خرد با موضوع تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه، اهمیت ترویج چشم‌اندازهای چند فرهنگ‌گرایانه در کارهای داوطلبانه
سخنران: ندا کردونی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات قومی
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰
ساعت برگزاری: ۱۹ تا ۲۰:۳۰

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت آنلاین از طریق همین صفحه مشاهده کنند.

محور نشست:
اثربخشی در مسیر توسعه‌ی فردی و جمعی و پیشگیری از چالش‌های اجتماعی با هدف دستیابی به یک جامعه‌ی متوازن که در آن رشد فردی و خیر جمعی محور تغییرات است، از اهداف کلی و بنیادین در هر فعالیت خیریه، نوع‌دوستانه و داوطلبانه به شمار می‌آید.‌ تحقق چنین آرمانی، در گرو فهم و درکی عمیق از تفاوت‌های فرهنگی موجود در جامعه و به ویژه ذی‌نفعان یک فعالیت خیریه و عام‌المنفعه است.
به عبارت دیگر، شناخت ویژگی‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت‌های خیریه و تصمیم‌گیری بر بنیان احترام به تفاوت‌های فرهنگی یکی از گام‌های اصلی در مسیر دستیابی به تاًثیرگذاری و ارتقای اثربخشی‌های اجتماعیست.
اینکه چگونه چشم‌اندازهای چندفرهنگ‌گرایانه می‌توانند تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اقدامات عملی در سازمان‌ها و نهادهای خیریه و عام المنفعه را دگرگون سازند و نیز به انتخاب‌های بهتر در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی و خیر جمعی کمک کنند، پرسشیست که تلاش می‌شود در این برنامه به آن پاسخ داده شود.