بلاگ

سایه، به سعی سایه!

(نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ ابتهاج) علیرضا احمد دوست نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان سوی تو می‌دوند […]

هجدهمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

سازمان‌های خیریه؛ همبستگی و گفت‌وگو موسسه دارالاکرام هجدهمین نشست خیر و خرد را با حضور دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه […]

فراخوان نشست هجدهم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: نشست هجدهم خیر و خرد موضوع: سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو سخنران: دکتر هادی […]

هات پلات (حیرت‌زدگی) – پناهی کودک

علیرضا احمددوست «این سرگذشت کودکی است/ که به سرانگشت پا / هرگز / دستش به شاخه‌ی هیچ آرزویی نرسیده است» […]

فراخوان چهارمین جایزه سالانه الفبای فردا

موسسه خیریه دارالاکرام و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (ویژه روز جهانی کودک) موسسه خیریه دارالاکرام، طی دو دهه گذشته، […]

امر اخلاقی در کنش داوطلبانه؛ موسسات خیریه و نیرو‌های داوطلب

کنش‌گری اجتماعی در قالب موسسات خیریه جز با همکاری نیروهای داوطلب میسر نمی‌شود، به این دلیل که هزینه‌های سرسام‌آور جذب نیروهای متخصص، بخش زیادی از بودجه موسسات خیریه را به خود اختصاص می‌ده...