بلاگ

سلسله نشست های خیر و خرد؛ نقشه راه امور خیریه

یافتن راهکاری خردمندانه برای کار خیر موسسه دارالاکرام تاکنون موفق شده است دو نشست از سلسله نشست های خیر و […]

گزارش دومین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

دومین نشست از جلسات خیر و خرد با عنوان رونمایی از کتاب دیگر دوستی موثر در روز دوشنه دوم دی […]

فراخوان دومین نشست خیر و خرد

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند:هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی دوسویه […]

گزارش اولین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

موضوع نشست : بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»برگزار کنندگان: موسسه دارالاکرام و نشرنیسخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر کاظمیزمان: […]

فراخوان اولین نشست خیر و خرد

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند… هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی […]