بلاگ

فراخوان هشتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: هشتمین نشست خیر و خرد با موضوع “مناسبات اداری دولت و خیریه […]

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ”آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای خیریه […]

فراخوان هفتمین نشست خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای […]

لذت تکنولوژی یا لذت مطالعه کتاب

تولید محتوای فرهنگی ویژه کودک و نوجوان با طرح مجازی پیک امید مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران از […]

کودک آزاری

کودک آزاری چیست ؟ مفهوم کودک آزاری فقط شامل آزارهای خشن جسمی یا اذیت ها و سوء استفاده­ های جنسی […]

گزارش ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” راه و روش خردورزی در امر خیر در […]