بلاگ

فراخوان ششمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: ششمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با […]

پدیده کودک کار؛ چرا و چگونه؟!

فعالیت 7 تشکل مدنی در جنوب تهران برای حمایت از نوجوانان  و سایر افراد در معرض آسیب تقی رستم‌وندی (معاون […]

گزارش پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” شفافیت در سازمان های مردم نهاد”، روز سه […]

نقض قانون و دیوار کوتاه کودکان

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گامی در جهت اجرای تعهدات بین المللی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در […]

فراخوان پنجمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با […]

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

مشروح گزارش نشست چهارم خیر و خرد موسسه دارالاکرام چهارمین نشست خیر و خرد از سری نشست های خیر و […]