بلاگ

گزارش اولین نشست از سلسه نشست های خیر و خرد

نشست اول، محور اول: بررسی کتاب «اقتصاد فقیر»برگزار کنندگان: موسسه دارالاکرام و نشرنیسخنرانان: دکتر خیرخواهان، دکتر فیضی، دکتر جوشقانی، دکتر […]

سلسله نشست های خیر و خرد (اولین نشست)

موسسه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند… هم نشینی نظر و عمل محوری است که غفلت از آن زیانی […]