دارالاکرام برگزار می‌کند:

پانزدهیمن نشست خیر و خرد: تحول در مفهوم بهزیستی کودکان و سنجش آن در ایران و جهان

سخنران:خانم دکتر مروئه وامقی، دبیر علمی همایش بهزیستی و رفاه کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
زمان:یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساعت:۱۸ تا ۱۹:۳۰

بهزیستی کودکان، مطلوب بودن کیفیت زندگی کودکان در معنای وسیع آن را در بر میگیرد. بهزیستی به شرایط اقتصادی کودک، روابطش با همتایان، حقوق سیاسی، و فرصت های رشد مربوط می شود.
بهزیستی کودکان را می توان تحقق یافتن حقوق کودکان و استفاده از فرصتهایی دانست که بر اساس آنها همۀ کودکان، با استفاده از توانایی ها، استعدادها و مهارت‌های بالقوه خود و در نتیجۀ همراهی و مراقبت موثر خانواده، جماعت، جامعه و کشور، به همۀ آنچه می‌توانند باشند می‌رسند.

بهزیستی کودکان در مفهوم امروزی آن نتیجۀ توجه روزافزون به کودکان و تصویب قوانین در جهت حمایت و مراقبت از آنها از قرن هجدهم میلادی، توجه به رشد و سلامت کودکان و بهبود شرایط اقتصادی آنها، اهمیت یافتن کودکان به عنوان افراد دارای حقوق ویژۀ خود و ضرورت تامین این حقوق در همۀ جنبه‌های زندگی کودکان و نیز تحول در مفهوم و جایگاه مستقل دوران کودکی است.

در سال های اخیر مفهوم بهزیستی کودکان دستخوش چند تغییر اساسی شده است:
⬅️ بهزیستی کودکان تنها حفظ حیات و حداقل‌های زندگی کودکان نیست بلکه کیفیت زندگی آنها را مورد نظر دارد؛
⬅️ بهزیستی تنها نداشتن مشکل و نارسایی نیست، بلکه رشد مطلوب و موفقیت کودکان را نیز در بر دارد؛
⬅️بهزیستی کودکان زندگی کودکان و ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار می‌دهد؛
⬅️ بهزیستی کودکان تامین حقوق کودکان و حتی فراتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده است را مورد نظر قرار می دهد؛
⬅️بهزیستی کودکان مطلوب بودن وضعیت حال و آیندۀ کودکان یا «به بودن» است و تنها آماده شدن برای بزرگسالی یا «به شدن» نیست؛
⬅️بهزیستی کودکان انعکاس دیدگاه‌ها و صدای کودکان در مورد زندگی روزمره، و احساسات و افکار آنها در مورد نیازها و رضایت از زندگی است.

مفهوم بهزیستی کودکان با چگونگی سنجش آن و سیاستگذاری برای کودکان گره خورده است و با تغییر در مفهوم بهزیستی کودکان، اندازه‌گیری آن و سیاستهای اجتماعی مرتبط با زندگی کودکان نیز دچار تحول و تغییر شده است.

در سال های اخیر در سطح بین‌المللی برای سنجش بهزیستی کودکان در کشورهای توسعه یافته ابزارهای متعددی تهیه شده است. این ابزارها بهزیستی کودکان را در حوزه ها و مولفه های مختلف آن با استفاده از نشانگرهایی مورد سنجش قرار داده، امکان مقایسه آن با سایر کشورها را فراهم آورده و روند آن را قابل ارزیابی می‌سازد.

پخش زنده مراسم

https://alefbayefarda.ir/?p=3365

مطالب مرتبط

بیستمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

خردورزی در امر خیر؛ بررسی طرح برنامه‌ای پژوهشی درباره وقف بیستمین نشست خیر و خرد در سى‌ام مهرماه با حضور […]

فراخوان نشست بیستم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: موضوع: خردورزی در امر خیر: طرح برنامه‌ای پژوهشی در مورد وقف سخنران: دکتر پیام روشنفکر زمان: یکشنبه، […]

نشست نوزدهم خیر و خرد – گزارش نشست

دارالاکرام نوزدهمین نشست خیر و خرد را با موضوع مسئله آموزش و پرورش در ایران برگزار کرد. در این نشست […]