دارالاکرام برگزار میکند:

نشست شانزدهم خیر و خرد

موضوع: اندیشه خیرخواهانه در ادبیات فارسی با تمرکز بر مولوی، سعدی و حافظ

سخنران:آقای ناصر مهدوی، پژوهشگر دین و فلسفه
زمان:شنبه: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲
ساعت:۱۷ تا ۱۸:۳۰

قلب هایی که به انسانها عشق می ورزند و آرزوی نیک بختی دیگران را در سر می پرورانند به معنای واقعی قابل احترامند. سخنرانی اخیر تاملی است کوتاه در ادبیات پارسی بویژه ذهن و زبان مولانا، سعدی و حافظ برای معرفی انسانهای شریفی که به دیگران نگاهی گرم و سازنده دارند و آدمیان را ابزاری در جهت اهداف شخصی خود نمی پندارند

پخش آنلاین:

مطالب مرتبط

هجدهمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

سازمان‌های خیریه؛ همبستگی و گفت‌وگو موسسه دارالاکرام هجدهمین نشست خیر و خرد را با حضور دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه […]

فراخوان نشست هجدهم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: نشست هجدهم خیر و خرد موضوع: سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو سخنران: دکتر هادی […]

هفدهمین نشست خیر و خرد

هفدمین نشست خیر و خرد با موضوع «مطالعه جامعه‌شناختی موسسه دارالاکرام در دو سویگی امر خیر در ایران امروز» با […]