دارالاکرام برگزار میکند:

نشست هفدهم خیر و خرد

موضوع:

مطالعه جامعه‌شناختی خیریه دارالاکرام
در دوسویگی امر خیر در ایران امروز

سخنران:خانم فاطمه صالحی جامعه شناس و پژوهشگر
زمان:چهارشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۲
ساعت:۱۷ تا ۱۸:۳۰
آدرس: تهران، خیابان وزرا، کوچه بیستم، پلاک ۶

هرگاه دولت نتواند از پس آسیب‌ها و شکاف‌های اجتماعی بربیاید، نهادهای واسط و سازمان‌های مردم‌نهاد، با تکیه بر اخلاق جمعی، به میدان می‌آیند و فعال می‌شوند. آسیب‌شناسی فعالیت این نهادها می‌تواند به فهم جایگاه آنها در جامعه منجر شود.
هفدمین نشست خیر و خرد به مطالعه‌ی موردی موسسه خیریه‌ی دارالاکرام حضرت ابوالفضل العباس می‌پردازد تا از خلال این کار تعریفی هر چند موردی از واقعیتِ جاری در جامعه‌ ارائه دهد.
در نشست هفدهم خیر و خرد، فاطمه صالحی، جامعه‌شناس و پژوهشگر، به پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد:
(۱) تفاوت‌ الگوهای اجتماعی نسبت به رویکرد خیریّه‌های صدقه‌محور و مسئله‌محور چگونه است؟
(۲) نسبت میان همبستگی اجتماعی و این دو رویکرد به عمل خیر در جامعه‌ی مد نظر کدام است؟
(۳) نسبت میان تعاریف اجتماعی افراد و اشکال شناختی خیریّه چیست؟

پخش زنده

مطالب مرتبط

هجدهمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

سازمان‌های خیریه؛ همبستگی و گفت‌وگو موسسه دارالاکرام هجدهمین نشست خیر و خرد را با حضور دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه […]

فراخوان نشست هجدهم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: نشست هجدهم خیر و خرد موضوع: سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو سخنران: دکتر هادی […]

هفدهمین نشست خیر و خرد

هفدمین نشست خیر و خرد با موضوع «مطالعه جامعه‌شناختی موسسه دارالاکرام در دو سویگی امر خیر در ایران امروز» با […]