دارالاکرام برگزار می‌کند:

نشست هجدهم خیر و خرد

موضوع:

سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو

سخنران:دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم حوزه‌ی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
زمان:یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
ساعت:۱۷ تا ۱۸:۳۰

آدرس: تهران، خیابان وزرا، کوچه بیستم، پلاک ۶

بررسی‌ها نشان می‌دهد جامعۀ ایران همیشه در حال رویارویی با دو روند همبسته‌ساز و گسسته‌ساز بوده است. بخشی از این روندهای گسسته‌ساز به خاطر مدیریت و حکمرانی جامعه است و بخشی هم به خاطر تغییرات پردامنه‌ای است که در جامعه رخ داده است. اگر روند زوال همبستگی اجتماعی دنبال می‌شد ما الان بر لب یک پرتگاه بودیم. با این همه و در کنار این روند‌های گسسته‌ساز روندهایی هم وجود دارد که همبستگی ایجاد می‌کنند. مسئلۀ امروز ما مواجهۀ این دو وضعیت با هم است. از یک طرف روندهای گسیخته‌ساز زبانی، قومی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی و مانند آن حیات کلی جامعۀ ما را با تهدید مواجه می‌کند و از سوی دیگر نوع جدیدی از همبستگی‌ها بیشتر توسط جامعه در حال شکل‌گیری است.

روندهای همبسته‌ساز و گسیخته‌ساز هر دو هم عوامل ذهنی و هم عوامل عینی دارند که یکی از عوامل ایجاد روند‌های همبسته‌ساز تشکیل و رشد اقدامات خیرخواهانه است. با این توضیحات می‌توان پرسید:

در نشست هجدهم خیر و خرد دکتر هادی خانیکی در ادامۀ نشست‌های دوازده و سیزده خیر و خرد به این سه سؤال پاسخ می‌دهد. ایدۀ کلی این است که گفت‌و‌گو از عوامل ایجاد روند‌های همبستگی‌ساز است و خیریه‌ها در صورت تحقق بعضی شرایط می‌توانند به فراهم آوردن مقدمات گفت‌و‌گو و در نتیجه تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند.

پخش آنلاین

مطالب مرتبط

هجدهمین نشست خیر و خرد – گزارش نشست

سازمان‌های خیریه؛ همبستگی و گفت‌وگو موسسه دارالاکرام هجدهمین نشست خیر و خرد را با حضور دکتر هادی خانیکی، استاد دانشگاه […]

فراخوان نشست هجدهم خیر و خرد

دارالاکرام برگزار می‌کند: نشست هجدهم خیر و خرد موضوع: سازمان های خیریه؛ همبستگی و گفت و گو سخنران: دکتر هادی […]

هفدهمین نشست خیر و خرد

هفدمین نشست خیر و خرد با موضوع «مطالعه جامعه‌شناختی موسسه دارالاکرام در دو سویگی امر خیر در ایران امروز» با […]