اخبار مجله حقوق کودک شماره دو

اخبار کودکان در حوزه فرهنگ

کتابخانه‌های تخصصی کودک در کشور افزایش می‌یابد معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تغییر کارکرد کتابخانه‌ها را از برنامه‌های اولویت‌دار این […]

اخبار کودکان کار و خیابان

توجه به ضرورت مقابله با کار کودک در سند ملی کار شایسته، اخیرا در دولت «سند ملی کار شایسته و […]