اخبار مجله حقوق کودک - شماره یک

شرایط فرزندخواندگی

خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی برای پذیرش سرپرستی کودکان باید به سازمان بهزیستی مراجعه کنند اما سرپرستی این کودکان شرایط و ضوابط […]

حقوق شهروندی و حقوق کودکان

نوشته دکتر محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک حقوق کودکان مجموعه‌ای از حقوق ویژه […]

خطرات بالقوه در کمین کودکان

آسیب‌ها و خطرات بالقوه موجود برای کودکان در سراسر جهان را می‌توان در سه دسته کلی هدف‌گیری تجاری و تبلیغاتی، […]

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان

تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی اخیرا بعد از سال‌ها در مجلس شورای […]

شادی، نیاز روانی و اجتماعی کودکان

اخبار سال ۹۸ نهادهای مدنی ایرانی در حوزه حقوق کودک .. پس از شروع سال ۹۸، انجمن‌ها و نهادهای مختلف […]

بازتاب‌های ترانه‌خوانی در مدارس ایران

بازتاب‌های اجرای چند مورد ترانه‌خوانی در مدارس ایران و اجرای موسیقی عرفانی ایران توسط دانش‌آموزان فرانسوی در گردونه بحث‌ها و […]