اسناد مجله حقوق کودک شماره دو

نقش غیرقابل انکار در تربیت

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأیید سند فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، مصوبه “سند تحول بنیادین […]

روشهای حمایتی دولت از اطفال

لایحه اول دولت در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان فصل اول – کلیات ماده ۱: اصطلاحات به‌کار رفته در […]

۱۶ نوامبر، روز جهانی مدارا

اعلامیه اصول مدارا، مصوب کشورهای عضو یونسکو در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵ مقدمه  با درنظر داشتن اینکه منشور سازمان ملل متحد […]

تنوع فرهنگی، میراث مشترک بشر

اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی مصوب یونسکو (۲۰۰۱ میلادی/۱۳۹۰ شمسی)، کنفرانس عمومی یونسکو که متعهد شده […]