اورژانس اجتماعی

نقض حقوق کودک در مدارس

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق قانون حمایت از کودک و نوجوان مصوبه سال ۱۳۸۱، اگر مسئولی در […]