سن ثبت نام

۶ سال تمام برای ثبت‌نام در پایه اول

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: ۶ سال تمام برای ثبت‌نام کودکان در سال تحصیلی جدید کافی است ** […]