سومین نشست خیر و خرد

گزارش سومین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

سومین نشست خیر و خرد برگزار شد سه شنبه اول مهرماه ۱۳۹۹، سومین نشست خیر و خرد به همت موسسه […]

فراخوان سومین نشست خیر وخرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: سومین نشست خیر و خرد با موضوع «دانش آموزان و کرونا؛ چالش‌ها و […]

سخنران جلسه، دکتر علی صاحبی، روان شناس بالینی و مربی ارشد موسسه بین المللی ویلیام گلسر (موسسه انتخاب ایران)، به موضوع “دانش آموزان و کرونا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها” پرداختند. مبحث فوق در سه بخش، چالش‌های والدین با فرزندان در این دوره، انگیزه‌زدایی از دانش‌آموزان در این برهه زمانی و نیز موضوع کرونا و معلمین ارائه شدند.

دکتر علی صاحبی ضمن تاکید بر شرایط خاص حاکم بر کشور و مشکلات عمده دانش آموزان به دلیل تعطیلی کامل و نیمه تعطیلی مدارس اعم از انزوا، از بین رفتن تعاملات اجتماعی و ارتباط با دوستان، بی نظمی، برهم خوردن برنامه های روتین و عادی زندگی، بی انگیزگی، رخوت و کسالت و در نهایت کاهش فعالیت های جسمی دانش آموزان، به ارائه راهکارها و توصیه های مفید و ارزشمندی در این زمینه به والدین، معلمان و دانش آموزان پرداختند.