سومین نشست خیر و خرد

گزارش سومین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

برگزاری سومین نشست خیر و خرد با موضوع “دانش آموزان و کرونا؛ چالش ها و فرصت ها” سخنران: دکتر علی […]

فراخوان سومین نشست خیر وخرد

سومین جلسه از سلسله نشست های خیر و خرد به همت موسسه خیریه دارالاکرام و همکاری نشر نی، اول مهرماه […]

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست سوم: “دانش آموزان و کرونا؛ چالش ها و فرصت ها”

سخنران: دکتر علی صاحبی

زمان: سه شنبه اول مهرماه 99 (مشهد)

این نشست در 3 بخش به چالش های والدین با فرزندان، انگیزه زدایی از دانش آموزان، و معلمان و دانش آموزان در این برهه زمانی پرداخته شد.