قانون جدید فرانسه در خصوص ممنوعیت تنبیه کودکان

بوسه به جای خشم

استمرار کشتار کودکان در درگیری‌های مسلحانه سوریه صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از ابتدای سال جاری […]