نهمین نشست خیر و خرد

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

عصر دیروز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400، نهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع “توانبخشی […]

فراخوان نهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: نهمین نشست خیر و خرد با موضوع “توانبخشی فرهنگی معلولان و وظایف […]

 

 

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست نهم: “توانبخشی فرهنگی معلولان و وظایف خیریه ها” و تغییر دیدگاه خیریه ها به معلولین.

سخنران: محمد نوری، مدیرعامل دفتر فرهنگ معلولین

زمان: سه شنبه ۲٨ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

در این نشست این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که آنچه معلولین به آن نیاز دارند تغییر ذهنیت، باور، درک و یافتن قدرت های فراوانی است که در آنها به ودیعه گذاشته شده است. بدین ترتیب لازم است تا خیریه ها نیز رسالت خویش را در همین سمت و سو تعریف کرده و از روش های پیشین دست بردارند. در کشورهای توسعه یافته با استفاده از چنین دیدگاهی توانسته اند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند. خیر خردمندانه برای این جامعه در چنین فضایی باید دیده و تعریف شود.