نهمین نشست خیر و خرد

گزارش نهمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

سیزدهمین نشست خیر و خرد برگزار شد عصر سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، نهمین نشست از سلسله نشست های […]

فراخوان نهمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: نهمین نشست خیر و خرد با موضوع «تفاوت‌های فرهنگی در امور خیریه توانبخشی […]

“دفتر فرهنگ معلولین”، موسسه ای بین المللی و غیرانتفاعی است که در زمینه ارتقای دانش و فرهنگ در بین جامعه معلولین کشور و افزایش خلاقیت و توانایی آنها فعالیت می کند. در این نشست به این موضوع پرداخته خواهد شد که آنچه معلولین به آن نیاز دارند تغییر ذهنیت، باور، درک و یافتن قدرت های فراوانی است که در آنها به ودیعه گذاشته شده است. بدین ترتیب لازم است تا خیریه ها نیز رسالت خویش را در همین سمت و سو تعریف کرده و از روش های پیشین دست بردارند. در کشورهای توسعه یافته با استفاده از چنین دیدگاهی توانسته اند به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند. خیر خردمندانه برای این جامعه در چنین فضایی باید دیده و تعریف شود.