هشتمین نشست خیر و خرد

گزارش هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هشتمین نشست خیر و خرد برگزار شد عصر سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، هشتمین نشست از سلسله نشست های […]

فراخوان هشتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: هشتمین نشست خیر و خرد با موضوع «مناسبات اداری دولت و خیریه ها» […]

رابطه خیریه ها و دولت از مناظر گوناگونی می تواند مورد تامل قرار گیرد. عموما نمایندگان خیریه ها از تجربیات خود در ارتباط با دولت سخن گفته اند اما کم پیش آمده است که فردی با تجربه سمت های دولتی، روابط خیریه ها و دولت را مورد تامل قرار دهد.

در هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد، میزبان مهندس سید احمد نصری هستیم. در میان انبوه سوابق و تجربیات ایشان می توان به چندین سال تجربه استانداری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. در این نشست از تجربه روابط اداری خیریه ها و دولت، بسترهای توسعه و نقش آفرینی خیریه ها در استان ها و چگونگی این همکاری ها صحبت خواهیم نمود