هشتمین نشست خیر و خرد

گزارش هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

عصر دیروز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400، هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع “مناسبات […]

فراخوان هشتمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: هشتمین نشست خیر و خرد با موضوع “مناسبات اداری دولت و خیریه […]

 

 

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست هشتم: “مناسبات اداری دولت و خیریه ها”

سخنران: مهندس سید احمد نصری

زمان: سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

رابطه خیریه ها و دولت می تواند از زوایای مختلف مورد تامل قرار گیرد. عموما نمایندگان خیریه ها از تجربیات خود در ارتباط با دولت سخن گفته اند اما کم پیش آمده است که فردی با تجربه سمت های دولتی، روابط خیریه ها و دولت را مورد تامل قرار دهد. در هشتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد میزبان مهندس سید احمد نصری هستیم. در این نشست به موضوعاتی چون روابط اداری خیریه ها و دولت، بسترهای توسعه و نقش آفرینی خیریه ها در استان ها و چگونگی این همکاری ها پرداخته خواهد شد.