هفتمین نشست خیر و خرد

گزارش هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ”آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای خیریه […]

فراخوان هفتمین نشست خیر و خرد

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” آسیب شناسی رویکرد خیریه ها؛ بررسی تطبیقی نهادهای […]

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

هفتمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” آسیب شناسی رویکرد خیریه ها، بررسی تطبیقی نهادهای خیریه در ایران و سایر کشورها”

سخنران: حسین افشین منش، مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات ژاپن

زمان برگزاری: سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ٩٩، ساعت : ١٨:٣٠ الی ٢٠

نشست های خیر و خرد می کوشد با آسیب شناسی ساختارها، روش ها و نحوه تعامل با جامعه هدف در سمن ها و خیریه ها، آنها را هر چه بیشتر به تولید خیری خردمندانه، مفید و موثر رهنمون سازد.