وضعیت نگران کننده کودکان بی خانمان آمریکا

تبعات توزیع نابرابر ثروت

وضعیت وخیم کودکان یمنی هم‌چنان مورد نگرانی جهانی سازمان جهانی بهداشت درباره افزایش کودکان یمنی مبتلا به سوءتغذیهِ شدید در […]