پنجمین نشست خیر و خرد

گزارش پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

پنجمین نشست خیر و خرد برگزار شد پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” شفافیت […]

فراخوان پنجمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: پنجمین نشست خیر و خرد با موضوع «شفافیت در سازمان های مردم نهاد» […]

پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ”شفافیت در سازمان های مردم نهاد”، به همت موسسه خیریه دارالاکرام و همکاری نشر نی برگزار شد. آقای رضا درمان، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه سخنرانی این جلسه را برعهده داشت. آقای درمان در موسسات خیریه مختلف از جمله “جامعه همیاری” در سمت مدیر عامل فعالیت داشته و کارگاه های آموزشی در حوزه درآمدزایی موسسات طراحی نموده اند که تاکنون بیش از 50 بار در سطح کشور ارائه شده است. ایشان در حوزه سازمان های مردم نهاد  و مشاوره مدیریت دارای کتاب ها و تالیفات متعدد هستند و در حال حاضر در کنار مدیران عامل و هیئت مدیره های موسسات مردم نهاد به عنوان مشاور حضور و فعالیت دارند.