پنجمین نشست خیر و خرد

گزارش پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع ” شفافیت در سازمان های مردم نهاد”، روز سه […]

فراخوان پنجمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند: پنجمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد با […]

 

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست پنجم: شفافیت در سازمان های مردم نهاد
سخنران: رضا درمان
زمان: سه شنبه 25 آذرماه 99

در این نشست، به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد:

١- چرا شفاف نیستیم؟
٢- حوزه‌های شفافیت در سمن‌ها چیست؟
۳- الزامات شفافیت چیست؟
۴- چگونه شفافیت را در یک سازمان مردم‌ نهاد بررسی کنیم؟