چهارمین نشست خیر و خرد

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

مشروح گزارش نشست چهارم خیر و خرد موسسه دارالاکرام چهارمین نشست خیر و خرد از سری نشست های خیر و […]

فراخوان چهارمین نشست خیر و خرد

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: نشست چهارم از سلسله نشست های خیر و خرد با موضوع […]

موسسه خیریه دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می کند:

موضوع نشست چهارم: “اخلاق مدنی، منطق پشتیبان جامعه مدنی در حوادث طبیعی”

سخنرانان: دکتر مصطفی ملکیان و دکتر محمدرضا جلایی پور

زمان: سه شنبه 27 آبان ماه 99

در این نشست، به موضوع “اخلاق مدنی، منطق پشتیبان جامعه مدنی در حوادث طبیعی”   پرداخته شد.