چهارمین نشست خیر و خرد

گزارش چهارمین نشست از سلسله نشست های خیر و خرد

چهارمین نشست خیر و خرد برگزار شد چهارمین نشست خیر و خرد از سری نشست های خیر و خرد ۲۷ […]

فراخوان چهارمین نشست خیر و خرد

دارالاکرام با همکاری نشر نی برگزار می‌کند: چهارمین نشست خیر و خرد با موضوع «اخلاق مدنی و منطق پشتیبان جامعه […]

حضور در جامعه مدنی و فعالیت در جامعه مدنی متضمن تبعات و آثاری است که جز با مبنای اخلاق و پذیرش تقدم خیر جمعی بر منافع فردی نمیتوان آن را توجیه کرد، همچنین فعالیت در جامعه مدنی مستلزم پذیرش نوعی هویت مستقل است. از جمله ویژگی های مهم جامعه مدنی فعالیت مرتبط با زیست داوطلبانه و عرصه حضور همگان مبتنی بر خرد جمعی است. به علاوه بقا و حیات و فعالیت جامعه مدنی مستلزم پذیرش آزادی افراد در انتخاب مبتنی بر حقوق شهروندی و استقلال نسبی این جامعه از دولت و نظام های مستقر است. ورود در چنین حوزه ای باید مبتنی بر منطق اخلاق مدنی و پذیرش تقدم منافع جمعی بر منافع فردی باشد.

چهارمین نشست از سلسله نشست های «خیر و خرد» با موضوع «اخلاق مدنی و منطق پشتیبان جامعه مدنی در دوران حوادث طبیعی» با همکاری نشر نی برگزار گردید. در این جلسه سعید مدنی جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی مهمان موسسه خیریه دارالاکرام بودند.