141 هزار کودک بازمانده از ثبت نام در مدرسه

بازگشت به چرخه تحصیل

۱۴۱ هزار کودک جا مانده از تحصیل رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: «براساس آمار سازمان ثبت […]